*лечење – 4 Процедуре / особа / дан са упутом из лекаром
*лечење – 4 Процедуре / особа / дан са упутом из лекаром.